(085) 066 7427 contact@agello.io

24×7 Servicedesk

 

De servicedesk registreert, coördineert, bewaakt en rapporteert alle incidenten en draagt zorg voor een tijdige afhandeling van alle incidenten en klantverzoeken. De servicedesk is verantwoordelijk voor het aannemen en registreren van alle binnenkomende service calls die betrekking hebben op de te leveren diensten. De Servicedesk coördineert, bewaakt de afhandeling, informeert over de voortgang en rapporteert als een service call is afgesloten. Wij onderscheiden bij Agello hierbij drie verschillende vormen van werkzaamheden, namelijk incident management, monitoring en capacity management en patch management.

Incident Management
Incident management betreft het oplossen van de functionaliteits verstoring van de geleverde dienst binnen de scope van de SLA. Incident management is gericht op het zo snel mogelijk verhelpen van verstoringen of vragen met als doel de continuïteit van de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen.

Monitoring en Capacity Management
De servicedesk heeft een volledig geautomatiseerde monitoring omgeving los van de geleverde CoScale dienst waarmee de werking van de diensten gemeten wordt. Het monitoren voorziet tevens in het vastleggen van de meetgegevens ten behoeve van trendanalyses. Deze monitoring voorziet in zowel infra als netwerkmonitoring alsmede het goede functioneren van leveranciersdiensten.

Patch Management
Agello voorziet alle systemen in haar beheer zo snel mogelijk van de laatst beschikbare patches. Door de opzet van de architectuur kunnen patches op elke moment doorgevoerd worden.