(085) 066 7427 contact@agello.io

Managed CI/CD Tools

 

Agello spant zich in de continuous integration en delivery tools die beschikbaar worden gesteld door ons ten alle tijde probleemloos beschikbaar te laten zijn. De tools zullen ook door Agello worden onderhouden. Dit houdt in dat nieuwe releases en updates zullen worden vrijgegeven nadat deze goed en probleemloos geïntegreerd kunnen worden in het platform.