(085) 066 7427 contact@agello.io

Managed Infrastructure

 

Agello zorgt ervoor dat de diensten ten alle tijde probleemloos beschikbaar zijn. Dit doen wij op basis van een Service Level Agreement. In het geval dat een storing de beschikbaarheid vermindert, verplicht Agello zich tot het oplossen van de storing binnen de in de SLA overeengekomen termijnen. Agello verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar in gebruik genomen apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot verstoringen.