(085) 066 7427 contact@agello.io

Onboarding

Bij het onboarding proces zorgen wij ervoor dat het Agello platform door de klant in gebruik genomen kan worden. Hierin streven wij een zo groot mogelijke wederzijdse transparantie na in de overtuiging dat dit het eindresultaat ten goede komt. Daarom krijgt de klant tijdens het onboarding proces toegang tot een Agello onboarding Kanban Board. Hier worden alle werkzaamheden bijgehouden en het geeft alle betrokkenen direct inzicht in de actuele status, geplande werkzaamheden en welke daarvan speciale aandacht behoeven.

Projectdefinitie en nulmeting

Als eerste wordt een plan van aanpak opgesteld. Onder andere worden hier doelstellingen, planning, betrokkenen, knelpunten etc. beschreven en afgestemd. Verder wordt een nulmeting uitgevoerd. Minimaal wordt op basis van gedefinieerde en kwantificeerbare doelstellingen de huidige status gemeten. Optioneel wordt de volwassenheid (maturity) van de DevOps organisatie in combinatie met een containerstrategie vastgesteld.

Workshop Agello

Om de klant goed wegwijs te maken in de Agello omgeving en de bijpassende procedures wordt er altijd een Agello workshop gegeven. Dit kan op locatie bij de klant of bij Rhodix. Zie deze link voor de laatste versie en inhoud van workshop: https://github.com/agello/techlab/blob/lab-3.3/labs/00_introduction.md

Installatie Agello

Parallel aan de workshops zal de Agello omgeving van de klant worden geïnstalleerd op het Private Agello platform, een On-Premise platform of een ander platform naar keuze. Het On-Premise platform behoeft niet per se op de klantlocatie te zijn.

Migratie bestaande applicatie

Wanneer de klant één van zijn huidige applicaties naar het nieuwe Agello platform wil migreren dan kunnen  zij daarbij door een Agello consultant worden ondersteund.

Account en servicelevel afspraken

Bij het opleveren van de Agello omgeving worden er afspraken gemaakt over de frequentie van accountmanagement contacten en rapportage meetings. Wij stellen voor dat in de eerste periode deze frequentie hoger is.

Oplevering Agello transitie

De formele oplevering van het Agello platform wordt bepaald door de technische oplevering van de Agello omgeving en wanneer de workshops met goed gevolg zijn afgerond. In overleg met de klant wordt er bepaald of er additionele opleiding of begeleiding nodig is en of dit via een Agello of een van haar partners zal lopen.